SB Yoğuşmalı Çelik Kazanlar

Yakıt: Doğal gaz ve LPG
Kapasite: 43.000 – 1.032.000 kcal/h
Baca gazındaki gizli ısıyı aldığı için %109’a varan (40/30°C sistemde) norm kullanma verimine sahiptir. Yüksek norm kullanma verimi ile düşük yakıt tüketimine sahiptir.
Kazanda sağlanması gereken her hangi bir işletme kısıtlaması (min. dönüş sıcaklığı, brülör yükü, gidiş sıcaklığı, debi sınırı vb..) yoktur.
Gerçek tam üç geçişli silindirik konstrüksiyona sahiptir. Üç tam geçiş ve geniş ısı transfer yüzeyleri sayesinde yüksek su sıcaklıklarında bile çok yüksek verimle çalışır.
Düşük su hacmi ile düşük durma kayıplarına sahiptir. Kesintili çalışabilir. Çabuk rejime girer.
Duman borularında türbülatör kullanılmamaktadır, borular tüm gaz moleküllerinin boru cidarlarına ulaşabildiği özel mikro-türbülans yüzeylerine sahiptir. Türbülatörsüz duman boruları kolayca temizlenir. Türbülatörlerin kirlenmesi, aşınması ve çıkarılması gibi nedenlerle verimi düşmez, kurumun oluşturacağı tıkanma sorunları çok azalır, kazanın performansı tüm ömrü boyunca yüksek kalır.
Harici eşanjörü olmadığından çok daha az yer kaplar, ve daha yüksek verimlidir.
Verimin artırılması amacı ile düşük sıcaklık devreleri dönüş bağlantısı için kazanın en altında, yüksek sıcaklık dönüşleri içinse daha yukarıda olmak üzere iki ayrı dönüş bağlantı flanşı vardır.
Tüm özellikleri ile yakıt tüketiminde çok yüksek tasarruf elde edilmesini sağlar. Yakıt fiyatlarınızın arttığı günümüzde yakıttan sağladıkları tasarruflarla ilk yatırım maliyetlerindeki farkları kısa sürede amorti ederler.
Arka duman sandığındaki yansıtma yüzeyi ve ön duman sandığının dış yüzeyindeki ses izolasyonu (susturucu) ile ses sönümleme tedbirleri kazan imalatı esnasında alınmıştır.
Kazanın ön tarafından, gazla temas eden tüm yüzeylere (yanma odası ve duman boruları) servis ve kontrol amacı ile ulaşılabilmektedir.

Detaylar için lütfen aşağıdaki listeden bir kategori seçiniz.