Duvar Tipi Yoğuşmalı Kaskad Sistemler

  • Kapasite: 74.000 – 416.000 kcal/h
  • İki ila sekiz kazanın özel kumanda paneli ile tek bir kazan gibi kontrolü ile oluşur.
  • Yoğuşmalı kazanın tüm avantajlarından daha yüksek kapasitelerde de yararlanılmasını sağlar.
  • %0-%100 aralığında kapasite kontrolü sağlar. Binanın ihtiyacını tam olraka karşılayacak kapasitede çalışarak yüksek yakıt tasarrufu sağlar.
  • Düşük su hacmi ile durma kaybı ve ışınım kaybı yok denebilecek kadar azdır.
  • İhtiyaca göre sırayla devreye girerek kazanlar kapasitenin ihtiyaç kadarının kullanılmasını sağlar, gereksiz yakıt tüketimini önler.
  • Yedekleme imkanı sağlar. Her hangi bir nedenlerle kazanlardan biri devre dışı kalsa bile diğerleri binanın soğukta kalmasına olanak vermeyecektir.
  • Tek bir kazana göre daha az yer kaplar (duvara asılır). Taşınması, montajı çok kolaydır.